Families van der Poel en Rhebergen
Pieter Ariensz. van der Graaf
in
Kwartierstaat van Fynn van der Poel

Pieter Ariensz. van der Graaf.

kerk.huw. te Ouderkerk a/d IJssel op 27 jan 1743
met

Aeltje Rijntjesdr. Heijman, dr. van Rijntje Heijman.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marija~1747 Ouderkerk a/d IJssel    


Aeltje Rijntjesdr. Heijman
in
Kwartierstaat van Fynn van der Poel

Aeltje Rijntjesdr. Heijman.

kerk.huw. te Ouderkerk a/d IJssel op 27 jan 1743
met

Pieter Ariensz. van der Graaf, zn. van Arien Dirksz. van der Graaf en Merrigje Pietersdr. Stam.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marija~1747 Ouderkerk a/d IJssel    


Heijltie van Stralen
in
Genealogie van Adriaen van der Poel.

Heijltie van Stralen, ged. te Haarlem, begr. te Haarlem.

otr. te Haarlem op 11 sep 1689, kerk.huw. (Adrianus ongeveer 27 jaar oud) te Haarlem op 27 sep 1689
met

Adrianus van der Poel, zn. van Jonas van der Poel en Elysabeth Aryens van Noort, ged. ned.ger. te Leiden op 22 feb 1662, Meester Loodgieter, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Haarlem op 20 apr 1735, begr. te Haarlem op 26 apr 1735, tr. (2) met Guurtie Santvoort. Uit dit huwelijk 6 kinderen.

Adrianus van der Poel.
Als Adriaan in 1735 overlijdt, blijkt hij een vermogend man. Hij bezit o.a. vijf huizen in Haarlem.
(twee de Sijlstraat en verder huizen in de Ruijterstraat, de Gelderse Blom en de Crom elleboogsteegh),.
twee grafsteden (in de Grote Kerk en de Weeskerk), een tuin met opstal aan de Leidsevaart en een.
forse inboedel. Tevens worden er bij de vaststelling van de inventaris door notaris Aalst de Bruyn.
in huis 19 zakken met geld gevonden. De totale hoeveelheid contant geld bedraagt f 7718.7.6. Uit-.
eindelijk wordt de waarde van de boedel vastgesteld op f 13499.15.4. Er zijn vier erfgenamen: de.
weduwe Guurtie, zoon Jonas uit zijn eerste huwelijk en de beide zonen Pieter en Jan. De overige.
kinderen zijn jong overleden. Guurtie krijgt de helft plus een kindsdeel èn de kosten van haar.
begrafenis (die gelijk gesteld worden aan de kosten van de begrafenis van Adriaan, zijnde.
f 210.3.10). De zonen krijgen ieder f 1661.4. Jan en Pieter worden beide eigenaar van een huis in.
de Sijlstraat (waarvan de waarde respectievelijk f 1200, - en f 1000,- is) en krijgen daarnaast nog.
contant geld.
Bron: GA Haarlem, Notariële Protocollen Haarlem 1570-1811, Notaris Aalst de Bruyn, 1709-1753.
Inv.nr. 764, nr. 96, Staat en Inventaris van Adriaan van der Poel (5 mei 1735), Inv.nr. 765, nr. 14,.
Accoord van Transactie (19 juli 1735) en nr. 31, Accoord van Scheijdinge (9 augustus 1735)
.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jonas~1690 Haarlem 1758 Haarlem 67


Guurtie Santvoort
in
Genealogie van Adriaen van der Poel.

Guurtie Santvoort, ged. te Haarlem, begr. te Haarlem.

Guurtie Santvoort.
Op 23 april 1736 koopt Guurtje, weduwe van Adriaan, een obligatie; het betreft onroerend goed ter waarde van f 220,- (bron: Notarieel Archief, Fr.J. Galle, 1728-1759, Inv.nr. 943, nr. 96, GA Haarlem). In 1745 woont Guurtie in de Zijlstraat, Zuid-Zijde, nr. 30, betaalt zij f 100,- huur en wordt zij voor de personele lasten ingedeeld in klasse 1, zijnde f 6,- (bron: Ouohier van de Personeele Quatisatie, 1745, kast 15, nr. 203, GA Haarlem).

otr. te Haarlem op 2 mei 1694, kerk.huw. (Adrianus ongeveer 32 jaar oud) te Haarlem op 17 mei 1694
met

Adrianus van der Poel, zn. van Jonas van der Poel en Elysabeth Aryens van Noort, ged. ned.ger. te Leiden op 22 feb 1662, Meester Loodgieter, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Haarlem op 20 apr 1735, begr. te Haarlem op 26 apr 1735, tr. (1) met Heijltie van Stralen, dr. van Grietje Pieters. Uit dit huwelijk een zoon.

Adrianus van der Poel.
Als Adriaan in 1735 overlijdt, blijkt hij een vermogend man. Hij bezit o.a. vijf huizen in Haarlem.
(twee de Sijlstraat en verder huizen in de Ruijterstraat, de Gelderse Blom en de Crom elleboogsteegh),.
twee grafsteden (in de Grote Kerk en de Weeskerk), een tuin met opstal aan de Leidsevaart en een.
forse inboedel. Tevens worden er bij de vaststelling van de inventaris door notaris Aalst de Bruyn.
in huis 19 zakken met geld gevonden. De totale hoeveelheid contant geld bedraagt f 7718.7.6. Uit-.
eindelijk wordt de waarde van de boedel vastgesteld op f 13499.15.4. Er zijn vier erfgenamen: de.
weduwe Guurtie, zoon Jonas uit zijn eerste huwelijk en de beide zonen Pieter en Jan. De overige.
kinderen zijn jong overleden. Guurtie krijgt de helft plus een kindsdeel èn de kosten van haar.
begrafenis (die gelijk gesteld worden aan de kosten van de begrafenis van Adriaan, zijnde.
f 210.3.10). De zonen krijgen ieder f 1661.4. Jan en Pieter worden beide eigenaar van een huis in.
de Sijlstraat (waarvan de waarde respectievelijk f 1200, - en f 1000,- is) en krijgen daarnaast nog.
contant geld.
Bron: GA Haarlem, Notariële Protocollen Haarlem 1570-1811, Notaris Aalst de Bruyn, 1709-1753.
Inv.nr. 764, nr. 96, Staat en Inventaris van Adriaan van der Poel (5 mei 1735), Inv.nr. 765, nr. 14,.
Accoord van Transactie (19 juli 1735) en nr. 31, Accoord van Scheijdinge (9 augustus 1735)
.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter~1695 Haarlem  Haarlem  
Lijsbeth~1696 Haarlem  Haarlem  
Pieter~1698 Haarlem  Haarlem  
Pieter~1701 Haarlem    
Jan~1704 Haarlem  Haarlem  
Michiel~1708 Haarlem    


Pieter van der Poel
in
Genealogie van Adriaen van der Poel.

Pieter van der Poel, ged. ned.ger. te Haarlem op 23 feb 1695, begr. te Haarlem.


Lijsbeth van der Poel
in
Genealogie van Adriaen van der Poel.

Lijsbeth van der Poel, ged. ned.ger. te Haarlem op 31 okt 1696, begr. te Haarlem.


Pieter van der Poel
in
Genealogie van Adriaen van der Poel.

Pieter van der Poel, ged. ned.ger. te Haarlem op 30 jul 1698, begr. te Haarlem.


Pieter van der Poel
in
Genealogie van Adriaen van der Poel.

Pieter van der Poel, ged. ned.ger. te Haarlem op 10 apr 1701.

Pieter van der Poel.
Na te hebben geërfd van zijn vader laat Pieter op 20 juli 1735 zijn testament opmaken. Zijn moeder wordt de eerste erfgename, zijn broer Jan de tweede en daarna volgt zijn schoonzuster Adriana Hagen. Bron: GA Haarlem, Notariële Protocollen Haarlem 1570-1811, Notaris Aalst de Bruyn, 1709- 1753, Inv.nr. 765, nr. 17.


Johannes van der Poel
in
Genealogie van Adriaen van der Poel.

Johannes (Jan) van der Poel, ged. ned.ger. te Haarlem op 30 mrt 1704, Loodgieter, begr. te Haarlem.

Johannes (Jan) van der Poel.
In 1745 woont Jan op de Smalle Gracht, Westzijde, nr. 198, heeft hij één dienstbode, betaalt hij f 80,- aan huishuur en wordt hij voor de personele lasten aangeslagen in klasse 2, zijnde f 8,- (bron: Quohier van de Personeele Quatisatie, 1745, kast 15, nr. 203, GA Haarlem). Op 18 0ktober 1751 koopt Jan een huis met erf in de Zijlstraat (bron: Notarieel Archief Fr.J. Galle, 1728 -1759, Inv.nr. 974, nr. 65).

otr. te Haarlem op 3 jun 1731, kerk.huw. (ongeveer 27 jaar oud) te Haarlem op 17 jun 1731
met

Adriana Hagen, geb. te Amsterdam, begr. te Haarlem.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1732 Haarlem  Haarlem  
Maria~1733 Haarlem †1758 Zandvoort 24


Michiel van der Poel
in
Genealogie van Adriaen van der Poel.

Michiel van der Poel, ged. ned.ger. te Haarlem op 29 aug 1708.


Adriana Hagen
in
Genealogie van Adriaen van der Poel.

Adriana Hagen, geb. te Amsterdam, begr. te Haarlem.

otr. te Haarlem op 3 jun 1731, kerk.huw. (Jan ongeveer 27 jaar oud) te Haarlem op 17 jun 1731
met

Johannes (Jan) van der Poel, zn. van Adrianus van der Poel en Guurtie Santvoort, ged. ned.ger. te Haarlem op 30 mrt 1704, Loodgieter, begr. te Haarlem.

Johannes (Jan) van der Poel.
In 1745 woont Jan op de Smalle Gracht, Westzijde, nr. 198, heeft hij één dienstbode, betaalt hij f 80,- aan huishuur en wordt hij voor de personele lasten aangeslagen in klasse 2, zijnde f 8,- (bron: Quohier van de Personeele Quatisatie, 1745, kast 15, nr. 203, GA Haarlem). Op 18 0ktober 1751 koopt Jan een huis met erf in de Zijlstraat (bron: Notarieel Archief Fr.J. Galle, 1728 -1759, Inv.nr. 974, nr. 65).

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1732 Haarlem  Haarlem  
Maria~1733 Haarlem †1758 Zandvoort 24


Maria van der Poel
in
Genealogie van Adriaen van der Poel.

Maria van der Poel, ged. ned.ger. te Haarlem op 6 feb 1732, begr. te Haarlem.


Maria van der Poel
in
Genealogie van Adriaen van der Poel.

Maria van der Poel, ged. te Haarlem op 22 jul 1733, ovl. (ongeveer 24 jaar oud) te Zandvoort op 6 jan 1758.

Maria van der Poel.
Op 24 september 1753 laat Maria met haar echtgenoot een testament opmaken (bron: Notarieel Archief, Fr.J. Galle, 1728-1759, Inv.nr. 976, nr. 140, GA Haarlem).

kerk.huw. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 41 jaar oud) te Zandvoort op 13 mrt 1753
met

Cornelis Jans Bosch van der Mije, zn. van Jan Adriaan van der Mij en Jaepie Matthijs Konink, ged. te Zandvoort op 29 apr 1711, Schout, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) circa 1772.

Cornelis Jans Bosch van der Mije.
Cornelis was schout te Santvoort van 1751-1772. Zijn familie heeft dit ambt vervuld van 1630 tot 1776. De vader van Cornelis, Jan, was schout van 1707-1750 (hij was in de tachtig toen hij stopte). De vader van Jan, Adriaan, was zelfs zestig jaren lang schout (1646-1706).


Cornelis Jans Bosch van der Mije
in
Genealogie van Adriaen van der Poel.

Cornelis Jans Bosch van der Mije, ged. te Zandvoort op 29 apr 1711, Schout, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) circa 1772.

Cornelis Jans Bosch van der Mije.
Cornelis was schout te Santvoort van 1751-1772. Zijn familie heeft dit ambt vervuld van 1630 tot 1776. De vader van Cornelis, Jan, was schout van 1707-1750 (hij was in de tachtig toen hij stopte). De vader van Jan, Adriaan, was zelfs zestig jaren lang schout (1646-1706).

kerk.huw. (resp. ongeveer 41 en ongeveer 19 jaar oud) te Zandvoort op 13 mrt 1753
met

Maria van der Poel, dr. van Johannes (Jan) van der Poel en Adriana Hagen, ged. te Haarlem op 22 jul 1733, ovl. (ongeveer 24 jaar oud) te Zandvoort op 6 jan 1758.

Maria van der Poel.
Op 24 september 1753 laat Maria met haar echtgenoot een testament opmaken (bron: Notarieel Archief, Fr.J. Galle, 1728-1759, Inv.nr. 976, nr. 140, GA Haarlem).


Trijntje Wijdenes
in
Genealogie van Adriaen van der Poel.

Trijntje Wijdenes.

relatie
met

Cornelis van der Hoek.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wiebe*1833 Opmeer    


Johanna Maria Kalfsvleesch
in
Genealogie van Adriaen van der Poel.

Johanna Maria Kalfsvleesch, geb. te Dordrecht circa 1785, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Rotterdam op 19 jan 1861.

otr. te Rotterdam op 1 okt 1808, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) te Rotterdam op 22 okt 1808, (gesch. te Rotterdam op 29 mrt 1839)
met

Abram van der Poel, zn. van Abram van der Poel en Neeltje van Beest, ged. te Rotterdam op 29 dec 1785, Winkelier, Sjouwer, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Stad Ommen (Ommerschans) op 10 feb 1844.

Abram van der Poel.
Abraham is tenminste vier keer veroordeeld geweest. Bij het Hof van Asissen van Zuid-Holland te Leiden werd hij op 31-05-1822 veroordeeld wegens diefstal in dienstbetrekking. Hij wordt veroordeeld tot zeven jaren tuchthuis en 30 minuten te pronkstelling. Op 06-02-1833 wordt hij door hetzelfde Hof veroordeeld wegens feitelijke wederspannigheid en mishandeling van een ambtenaar in functie. Dit kost hem vier jaren tuchthuis. In 1822 wordt als zijn beroep sjouwer vermeld en in 1835 winkelier en kussentjes- en brokkenmaker. In beide jaren is hij woonachtig in Rotterdam. In totaal vinden we vier gratieverzoeken voor hem (1824-nr.232, 1827-nr.2, 1833-nr.96 en 1835-nr.234). Als het gratieverzoek van 8 mei 1835 wordt behandeld, zit Abraham in het tuchthuis te Gouda. Het gratieverzoek is afkomstig van zijn echtgenote. Het wordt met kracht afgewezen, omdat deze Rotterdammer, reeds vier keer eerder veroordeeld wegens mishandeling en verregaande bedreigingen, als een groot gevaar voor de openbare orde wordt beschouwd. Bronnen: Hof van Assisen Zuid-Holland, 1811-1838, Algemeen Rijksarchief Den Haag, Inv.nr. 3.03.09. De archieven van het Keizerlijk- en Hooggerechtshof der Vereenigde Nederlanden, 1811-1838, codenummer inventaris: 2.09.17, Alphabetisch Register op de Adviezen in Gratie, Algemeen Rijksarchief Den Haag, Inv.nrs. 678 en 629. Abraham heeft het laatste deel van zijn leven doorgebracht in een inrichting van de Maatschappij van Weldadigheid, de Ommerschans in Overijssel. De Maatschappij werd opgericht in 1818 met het doel om armen en asocialen uit heel Nederland tot een nieuw zelfstandig bestaan op te voeden. De regering sloot hiertoe een contract met de Maatschappij en deze kreeg met het oog hierop in 1819 het verlaten fort de Ommerschans in vruchtgebruik. Vanaf 1820 werden daar o.a bedelaars en landlopers geplaatst.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan*1811 Rotterdam †1812 Rotterdam 1
Francina*1813 Rotterdam †1889 Rotterdam 76
Abram*1814 Rotterdam †1827 Renkum (Oosterbeek) 12
Johanna*1816 Overschie    
Neeltje*1818 Overschie    
Alida*1820 Overschie †1821 Rotterdam 0
Johan*1822 Rotterdam    
Johannes*1825 Katendrecht †1825 Katendrecht 0
Jan*1826 Brussel †1827 Renkum (Oosterbeek) 1
10 Abraham*1829 Nijmegen †1831 Rotterdam 2


Jonas van der Poel
in
Genealogie van Adriaen van der Poel.

Jonas van der Poel, ged. ned.ger. te Haarlem op 10 okt 1690, Loodgietersbaas, begr. te Haarlem op 16 jun 1758.

Jonas van der Poel.
Jonas' echtgenote Mensje l'Empereur is in 1720 enig erfgename van haar broer Abraham. Deze.
heeft wel in zijn testament bepaald dat zijn ex-echtgenote van zijn zus een toelage van f150,- per.
jaar dient te krijgen. Jarenlang werd trouw betaald, maar in 1728 zijn de betalingen gestaakt.
Notaris Galle overhandigd ten huize van Jonas en Mensje de akte, waarin de benadeelde f225,-.
(anderhalf jaar toelage) en een borgstelling van Mensje eist. Na voorlezing antwoordt Jonas dat.
ze het geld kan komen halen, maar dat hij de borgstelling weigert (bron: Notarieel Archief, Fr.J.
Galle, 1728-1759, GA Haarlem, Akte van Insinuatie, Inv.nr. 932, nr. 34).
Jonas was verder heel actief in de huizenhandel. In de jaren 1731/1732 koopt hij twaalf huizen.
en verkoopt hij er één. De huizen variëren in prijs van f 105,- tot f 400,- en staan ondermeer.
in de Lange Margarethastraat, in de Franse Poort, in de Molensteeg en op de Eerste Nieuwe.
Gracht. Bron: Rechterlijke Archieven, Transportregisters 76.114 en 76.115, GA Haarlem.
In 1745 woont Jonas in de Lange Margriettestraat, Westzijde, nr. 600, heeft hij een chais en.
paard, betaalt hij f 40,- huur en is hij voor de personele lasten ingedeeld in klasse 8, zijnde.
f 40,-. (bron: Quohier van de Personeele Quatisatie, 1745, kast 15, nr. 203, GA Haarlem).
Op 17 januari 1748 wordt er een akte van Attestatie opgemaakt waarin Jonas een verklaring.
aflegt over buurtbewoners. Jonas meldt van kindsbeen af aan met zijn ouders in de.
Zijlstraat te hebben gewoond. (bron: Notarieel Archief, Fr.J. Galle, 1728 -1759, Inv.nr. 967,.
nr. 14)
.

otr. te Haarlem op 7 jun 1716, kerk.huw. (ongeveer 25 jaar oud) te Haarlem op 21 jun 1716
met

Mensje Lempereur.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adrianus~1717 Haarlem 1717 Haarlem 0
Katrina~1719 Haarlem    
Maria~1725 Haarlem    


Mensje Lempereur
in
Genealogie van Adriaen van der Poel.

Mensje Lempereur.

otr. te Haarlem op 7 jun 1716, kerk.huw. (Jonas ongeveer 25 jaar oud) te Haarlem op 21 jun 1716
met

Jonas van der Poel, zn. van Adrianus van der Poel en Heijltie van Stralen, ged. ned.ger. te Haarlem op 10 okt 1690, Loodgietersbaas, begr. te Haarlem op 16 jun 1758.

Jonas van der Poel.
Jonas' echtgenote Mensje l'Empereur is in 1720 enig erfgename van haar broer Abraham. Deze.
heeft wel in zijn testament bepaald dat zijn ex-echtgenote van zijn zus een toelage van f150,- per.
jaar dient te krijgen. Jarenlang werd trouw betaald, maar in 1728 zijn de betalingen gestaakt.
Notaris Galle overhandigd ten huize van Jonas en Mensje de akte, waarin de benadeelde f225,-.
(anderhalf jaar toelage) en een borgstelling van Mensje eist. Na voorlezing antwoordt Jonas dat.
ze het geld kan komen halen, maar dat hij de borgstelling weigert (bron: Notarieel Archief, Fr.J.
Galle, 1728-1759, GA Haarlem, Akte van Insinuatie, Inv.nr. 932, nr. 34).
Jonas was verder heel actief in de huizenhandel. In de jaren 1731/1732 koopt hij twaalf huizen.
en verkoopt hij er één. De huizen variëren in prijs van f 105,- tot f 400,- en staan ondermeer.
in de Lange Margarethastraat, in de Franse Poort, in de Molensteeg en op de Eerste Nieuwe.
Gracht. Bron: Rechterlijke Archieven, Transportregisters 76.114 en 76.115, GA Haarlem.
In 1745 woont Jonas in de Lange Margriettestraat, Westzijde, nr. 600, heeft hij een chais en.
paard, betaalt hij f 40,- huur en is hij voor de personele lasten ingedeeld in klasse 8, zijnde.
f 40,-. (bron: Quohier van de Personeele Quatisatie, 1745, kast 15, nr. 203, GA Haarlem).
Op 17 januari 1748 wordt er een akte van Attestatie opgemaakt waarin Jonas een verklaring.
aflegt over buurtbewoners. Jonas meldt van kindsbeen af aan met zijn ouders in de.
Zijlstraat te hebben gewoond. (bron: Notarieel Archief, Fr.J. Galle, 1728 -1759, Inv.nr. 967,.
nr. 14)
.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adrianus~1717 Haarlem 1717 Haarlem 0
Katrina~1719 Haarlem    
Maria~1725 Haarlem    


Adrianus van der Poel
in
Genealogie van Adriaen van der Poel.

Adrianus van der Poel, ged. ned.ger. te Haarlem op 10 jul 1717, begr. te Haarlem op 17 jul 1717.


Katrina van der Poel
in
Genealogie van Adriaen van der Poel.

Katrina van der Poel, ged. ned.ger. te Haarlem op 12 feb 1719.

')}